Over A12-corridor

De gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas, provincie Zuid-Holland en VNO-NCW West werken samen met diverse partners en belanghebbenden samen om de A12-corridor te ontwikkelen tot een sterke logistieke hotspot. We werken samen op het gebied van marketing, afstemming van ontwikkelingen, bereikbaarheid, scholing en arbeidsmarkt en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Hiermee bevorderen we het vestigingsklimaat voor nieuwe en bestaande logistieke bedrijvigheid op de korte en voor lange termijn.

De economische kansen voor een logistieke hotspot van nationaal en internationaal niveau zijn groot. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 9 miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijfsterreinen op weg, water en spoor zal een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland.

Wij geloven sterk in de kracht van de A12-corridor. De grote hoeveelheid klanten en het grote arbeidspotentieel in deze regio maken deze locatie uitermate geschikt voor logistieke bedrijven die zich richten op de distributie in en vanuit de Randstad. De samenwerking verbindt verschillende op zichzelf staande bedrijventerreinen tot één geheel. Hiermee is het draagvlak voor structuurversterkende investeringen gerealiseerd en kunnen we de A12-corridor als één logistieke hotspot positioneren.

Wij werken concreet aan een infra-agenda die moet zorgen voor en goede ontsluiting van de bedrijventerreinen voor woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Duurzaamheid krijgt veel aandacht met het realiseren van een energy-hub waarbij we stimuleren om duurzame energie op grote schaal op te wekken, uit te wisselen en waar mogelijk op te slaan.

 

Ook wordt met de gebruikers van de bedrijventerreinen een bedrijven-community opgericht, waarin zij samenwerken om knelpunten die zij ervaren op te helpen lossen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt en ladingbundeling.