Infrastructuur

Infra-agenda

Door de ligging tussen 2 mainports in het hart van de grootste (8miljoen) consumentenmarkt van Nederland kan de A12 corridor een logistieke hotspot van formaat worden. Er liggen onder andere grote kansen voor de retail, agro en e-commerce distributie. Om een logistieke hotspot van formaat te worden moet de kwaliteit van  de infrastructuur aansluiten bij de ambities die door de partners in deze zijn geformuleerd.

Bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor zowel werknemers als vrachtverkeer is een belangrijke factor om een toplocatie te blijven voor de logistieke sector. Om deze bereikbaarheid te kunnen garanderen, laten wij een uitvoeringsagenda opstellen voor de verschillende knelpunten op het gebied van infrastructuur.

In de uitvoeringsagenda maken we onderscheid maken tussen projecten die al lopen en projecten die wij vanuit de A12-corridor zelf moeten oppakken. En we houden de koppeling tussen de groei van bedrijventerreinen en de benodigde infrastructuur in de gaten om deze goed te (blijven) ontsluiten. Op basis van de uitvoeringsagenda en de daarin op te nemen prioritering kan de A12-corridor in de loop van dit jaar besluiten welke projecten opgepakt zullen worden. De uitvoering van deze infrastructurele projecten is een verantwoordelijkheid van de verschillende overheden en aangesloten partijen.