Energy Hub

Een duurzame corridor, kansen verzilveren

Langs de A12 wordt hard gewerkt aan verduurzaming van diverse bedrijfsterreinen. Gemeenten, provincie en diverse bedrijven (logistiek, vastgoed, energiebedrijven) kijken naar de mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken, op te slaan, uit te wisselen en te transformeren.

Het is onze ambitie om in de A12-corridor groene waterstof op te wekken die vervolgens gebruikt wordt voor emissievrij wegtransport. Om groene waterstof op te wekken, zal er lokaal veel groene stroom opgewekt moeten worden. De grote en platte daken van de DistributieCentra lenen zich hier goed voor. Daarnaast is er hier en daar de mogelijkheid om met windmolens groene stroom op te wekken.

De volgende stap is om deze groene stroom om te zetten in waterstof door middel van elektrolyse en te verkopen bij tankstations. De installaties die hiervoor nodig zijn, vragen om een forse investering.

Om de ambities van de A12-corridor te realiseren, brengen wij alle initiatieven in kaart die er zijn op het gebied van waterstof en groene stroom uit zon en wind. Daarnaast proberen we nieuwe initiatieven op te starten door bedrijven te informeren en in sommige gevallen te adviseren over de mogelijkheden en kansen die er liggen. En natuurlijk door initiatieven aan elkaar te koppelen. Om zo de bedrijven te helpen een rendabele afzet van hun groene stroom en waterstof.

Wilt u aansluiten? Graag! Doe mee en neem contact op via ehub@a12-corridor.nl.