Arbeidsmarkt en Onderwijs

Logistieke Leerweg A12-corridor

In het logistieke hart van onze A12-corridor wordt op het bedrijvenpark Prisma de opleiding “Logistieke Leerweg“ gegeven. Werkbedrijf De Binnenbaan, mboRijnland, Lentiz | MBO Oostland en ondernemers hebben met elkaar samengewerkt om deze nieuwe opleiding mogelijk te maken.

De logistieke sector is een innovatieve sector met veel kansen voor werkzoekenden, maar kampt met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. In de regio Zoetermeer werd voor deze sector tot voor kort geen BBL-opleiding op niveau 1 en 2 aangeboden. Bij deze opleidingsvorm combineert de student 1 dag studie op school met 4 dagen werken bij een bedrijf.

Hybride leren

MboRijnland, Lentiz | MBO Oostland en meer dan 10 bedrijven hebben de handen ineen geslagen. Na enkele rondetafelgesprekken hebben de onderwijsinstellingen met de inbreng en ideeën van verschillende bedrijven een onderwijsprogramma samengesteld waarin studenten breed worden opgeleid tot logistiek medewerker.

Direct betaald werk

De deelnemende bedrijven betalen de opleiding en doordat de studenten in loondienst komen bij de werkgever, ontvangen zij direct salaris. Hierdoor is de Logistieke Leerweg niet alleen interessant voor werkzoekenden in een uitkeringspositie, maar ook voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen. Daarnaast hebben enkele deelnemende bedrijven hun eigen gemotiveerde medewerkers de mogelijkheid geboden om een diploma te behalen via de Logistieke Leerweg

Toekomst

Het doel is om in de nabije toekomst deze opleiding verder uit te breiden en op zoek te gaan naar nog meer verbindingen tussen onderwijs bedrijfsleven.