Holland Rail Terminal Lansingerland (HRT)

Duurzaam vervoer per rails

De kern Bleiswijk is een logistiek centrum waar dagelijks honderden vrachtwagens laden en lossen. In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau Railbrokerz een onderzoek verricht naar de aanleg van een duurzame railterminal (overslagpunt van goederen) in de gemeente: de Holland Rail Terminal Lansingerland. De beoogde locatie ligt in het hart van de A12-corridor. Ondernemers, brancheorganisaties, Provincie Zuid-Holland, ProRail en de Gemeente Lansingerland werken samen hard om de HRT Lansingerland te realiseren!

Ondernemers willen de HRT in Bleiswijk!

De HRT is een écht marktgericht ondernemersinitiatief. Met de bouw van een railterminal haakt de gemeente aan op de internationale trend om intensieve goederenstromen te bundelen in zogenaamde goederenhubs. In een goederenhub komen spoor en weg samen op één bedrijventerrein. Dit trekt nieuwe (grotere) bedrijvigheid aan, geeft een waardevolle invulling aan de nog beschikbare hectares bedrijventerrein en gaat voor nieuwe werkgelegenheid zorgen in Lansingerland. Daarnaast kan de HRT Lansingerland de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd zijn. Dit zet Lansingerland (naast meest innoverende Greenport) nog meer op de internationale kaart. Overigens is hierbij wel de bestuurlijke en financiële steun vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zuid-Holland hard nodig. Zij bepalen of Lansingerland definitief als railterminallocatie te realiseren is.