Uitdagingen, kansen en ontwikkelmogelijkheden

01-07-2021

Uitdagingen, kansen en ontwikkelmogelijkheden

De 12-corridor bezig om de concurrentiepositie van het gebied rondom de A12 te versterken.  Om een goede rol te kunnen blijven spelen bij het verbeteren van het vestigingsklimaat is inzicht nodig in de kansen en ontwikkelmogelijkheden van de A12-corridor. Dit rapport verschaft dit inzicht door middel van kwantitatieve analyses en interviews met ondernemingen binnen de corridor.

Meer specifiek wordt het volgende in beeld gebracht:

1) de gevestigde bedrijven, specifieke niches en lokale ketens waarin zij opereren

2) de lokale arbeidsmarkt – specifiek opleidingsaanbod – en de wensen van werkgevers

3) de kansen en mogelijk handelingsperspectief voor de A12-corridor.

Daarnaast is van elk van de bedrijventerreinen een factsheet met daarop de belangrijkste inzichten bijgevoegd. Dit rapport laat zien dat de A12-corridor een sterke uitgangspositie heeft om de concurrentie op het gebied van logistieke corridors aan te gaan. De centrale ligging van de corridor is hierin cruciaal. Voor de meeste bedrijven is dit namelijk de voornaamste vestigingsfactor. Andere factoren zoals toegang tot talent, kennis of netwerken zijn hierin minder van belang en worden minder benut binnen de corridor. Dit kan een bedreiging voor de toekomst vormen: als de keuze van bedrijven om zich (te blijven) vestigen afhangt van een enkele vestigingsfactor zorgt dit ervoor dat een bedrijf – nadat de investeringen afgeschreven zijn – makkelijker overweegt om naar andere locaties te verhuizen. Dit geldt extra voor bedrijven waarbij het hoofdkantoor geen historische binding heeft met de regio.
Een mogelijk handelingsperspectief voor de A12-corridor richt zich dan ook op het breder ontwikkelen van het ecosysteem in en rondom de corridor. Hierbij is verdere aansluiting met kennis- en onderwijsinstellingen vooral kansrijk. De omvang van kennis- en onderwijsinstellingen is namelijk meer dan waar andere regio’s op kunnen bouwen. Hierbij kunnen deze kennis en onderwijsinstellingen niet alleen zorgen voor sterkere verspreiding van kennis en innovatie, maar zijn ze ook een bron voor talent voor de groeiende corridor.

klik hier voor het rapport