A12-corridor in trek bij Food-bedrijven

08-12-2020

A12-corridor in trek bij Food-bedrijven

Onlangs is het magazine FOOD Locaties Nederland 2020/2021 verschenen. Het magazine FOOD Locaties Nederland gaat uitgebreid in op allerlei onderwerpen die te maken hebben met agrifoodlocaties, agro bedrijventerreinen en agro industrieterreinen, agro gespecialiseerde vastgoedprofessionals, de rol van de gemeente, de diverse foodclusters en logistieke en bouwkundige ontwikkelingen rondom food. Een mooi artikel over de A12-corridor kan hier niet in ontbreken.

Het is een interessante jaareditie met het zwaartepunt op ontwikkelen en bouwen voor de foodverwerkende industrie!

Deze nieuwe jaareditie heeft een omvang van 68 pagina’s en wordt speciaal gemaakt voor de gehele foodverwerkende en producerende industrie, toeleveranciers, groothandels, retailbedrijven, logistieke bedrijven, overheden, kennisinstituten, branche- en belangenorganisaties en vastgoedprofessionals.

Veel leesplezier.

lees hier het artikel