Bijeenkomst over ontwikkelingen omtrent waterstof

30-06-2020

In september organiseren de A12-corridor, Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), de provincie Zuid-Holland en Greenspread een online bijeenkomst over het thema waterstof. Recent onderzoek wijst uit dat binnen de A12-corridor voldoende potentieel aan zonne-energie is om 100% groene waterstof te produceren. Bovendien zijn meerdere partijen bereid te investeren in de productie, levering en afname van groene waterstof. Onze gezamenlijke ambitie is om deze partijen samen te brengen in een logistieke keten voor waterstof: van de productie van groene waterstof uit zonnestroom tot het gebruik voor zero emissie transport.

Om de business case voor waterstof sluitend te maken is het gebruik van meerdere subsidies noodzakelijk. Hierbij kunt u denken aan de exploitatiesubsidie SDE++ en de investeringssubsidies DKTI-transport. Naar verwachting opent een nieuwe tender voor de DKTI-subsidie in de loop van 2020. De najaarsronde van de SDE++-subsidie opent in november dit jaar. Greenspread verzorgt de aanvraag voor beide subsidies in opdracht van de A12-corridor.

Heeft u interesse om bij ons waterstofinitiatief aan te sluiten? Doe dan mee aan onze online bijeenkomst in september. Houd onze volgende Nieuwsbrief en de agenda in de gaten voor de definitieve datum en de aanmeldingsprocedure.